Bilgi Güvenliği ve Yönetim Politikası


- Etik değerlere* bağlı bir hizmet anlayışı çerçevesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına zamanında,  güvenilir ve sürekli cevap vererek;  müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

 

- Mükemmelliğe ulaşmak için, tüm çalışanların katılımı ile yenilikleri süreçlerimize uyarlayarak; sürekli iyileştirme anlayışını şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek.

 

- Paydaşlarımızla** etkin iletişim teknikleri kullanarak hizmet zincirimizde karşılıklı güvene ve bilgi paylaşımına dayalı ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

 

- Marka imajını ve bilinirliğini korumak.

 

- Kalite konusunda alt üreticilerimize geri bildirimler vermek ve problemlere birlikte çözümler bulmak. Böylece onlarınf arkındalık ve bilgi düzeylerini artırarak mesleki ve bireysel gelişmelerini sağlamak.

 

- Çalışanlarımızın memnuniyet ve morallerini yüksek seviyede tutmak.

 

Faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken Kalite Yönetimi konusunda yasal gereklilikler ve standartlara uymayı taahhüt ederiz.

 

* Etik değerlerimiz: Kanunlara, müşteri ile yapılan anlaşma şartlarına uygun hareket etmek, verilen taahhütleri yerine getirmek.

 ** Paydaşlarımız: Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, alt işverenler.